נקודה שבועית פרשת השבוע "אחרי מות קדושים" ה'תש"פ

בשנים האחרונות מוקדשת השבת בה קוראים את פרשת "קדושים" לציבור המבוגר והיא מכונה שבת "והדרת", על שם מצוות "והדרת פני זקן" המופיעה בפרשה

בשנים האחרונות מוקדשת השבת בה קוראים את פרשת "קדושים" לציבור המבוגר והיא מכונה שבת "והדרת", על שם מצוות "והדרת פני זקן" המופיעה בפרשה וזו גם השנה השניה שיש קריאה להגדיר את השבת כשבת ערבות הדדית בעת צרה, בעיקר בתחום השכול שאנו נמצאים בתקופת ימי הזיכרון הלאומיים.
פרשת קדושים מסמלת ומדגישה עד כמה תורתנו היא תורה "חברתית" שחשוב לה הערך של יחס בין האדם לחברו.
בפרשה כתובות מצוות רבות העוסקות במצבים שונים של האדם בכל תחומי החיים: כיבוד הורים, איסורי גניבה וגזל ושבועת שקר במשפטי דיני ממונות, איסור הכשלת עיוור, איסור רכילות, הצלת אדם מסכנת חיים, איסור נקמה ונטירה, הדרת הזקן, אי ביזוי הגר, מסחר הגון, דיני הכרם והשדה ומה שמשאירים לעניים, שפחה חרופה, וכמובן בין כל המצוות האלה נמצאת גם אולי הכותרת של מצוות בין אדם לחברו עליה אמר ר' עקיבא שזהו כלל גדול בתורה, ועליה התבסס הלל הזקן כשאמר: "מה ששנוא עליך - אל תעשה לחבריך" - מצוות "ואהבת לרעך כמוך".
מכאן אנו לומדים עד כמה התורה עכשווית תמיד, בטח ובטח בתקופה בה אנו נמצאים שהאחווה והערבות ההדדית כל כך עצומים בין כל חלקי העם והנה בשבת נוכל לקרוא על כל אותן מצוות שאנו מקיימים ממש מידי יום.
הרש"ר הירש בפירושו למצווה כותב בין השאר דברים שיכולים להתחבר לרעיון: "אכן מאמרו של הלל - "זוהי כל התורה כולה ואידך פירושה" - איננו רק מליצה לדבר את האוזן, אלא הוא מבטא אמת, שהיא מהותית לתורת ה', דבר זה יוכח בעליל מפסיקים אלה. בלא לפתוח פסקה חדשה, כמו בשטף דיבור אחד, בקשר הדוק של סמיכות פרשיות - כדרך שעובר מן "לפני עיוור" אל "לא תעשו עוול", מן "לא תלך רכיל" אל "לא תשנא את אחיך" - כך הוא עובר מן "ואהבת לרעך כמוך" אל בהמתך לא תרביע כלאים שעטנז לא יעלה עליך", יתר על כן, קבוצה זו - ומצוות שפחה חרופה הסמוכה לה - מסיימת את הפיסקה על הקדושה החברתית, ויש בכך כדי להצביע על הקשר שבין סוגי מצוות אלה - הנראים כה רחוקים זה מזה - ולאמיתו של דבר, משלימים ומבססים זה את זה."

שבת שלום ומבורך
ורק בריאות!

החוויה היהודית
http://h-y1.coi.co.il/
לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם.
לרפואת דב בן לובה.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל