נקודה שבועית פרשת השבוע "ואתחנן" ה'תש"פ

השבוע מציין העם היהודי את סיומם של ימי בין המצרים, כשאנו נמצאים בתשעת הימים ובסופם נצום את צום ט' באב, ובשבוע הבא נזכיר ונחגוג את יום ט"ו באב,

השבוע מציין העם היהודי את סיומם של ימי בין המצרים, כשאנו נמצאים בתשעת הימים ובסופם נצום את צום ט' באב, ובשבוע הבא נזכיר ונחגוג את יום ט"ו באב, ששמו המוכר הוא יום האהבה, ועל פי המסורת הוא נחשב ליום של פיוס ונחמה בעם ישראל, יום שבו ע"פ המשנה היו בנות ישראל לובשות לבן ויוצאות לחולל בכרמים כדי למצוא שידוך.
חוט מקשר עובר בין ט' באב, לפרשת השבוע, פרשת "ואתחנן" שלעולם נקרא אותה בשבת זו ולפני טו באב.
ט' באב הוא יום "השיא" של זיכרון וציון כאבנו וצערנו על חורבנם של בתי המקדש, חורבן שהגיע בגלל שנאת חינם שהייתה בעם ישראל. השבר והקרע היו כה עמוקים וגדולים והם שהיו מהגורמים לחורבן הגדול.
והנה בפרשתנו, מופיע אחד הציוויים העיקריים והחשובים בתורה, ובטח הסמלי ביותר בעם ישראל במשך כל הדורות, "שמע ישראל".
אנו נקראים לאהוב את ה', וכפי שכותב על כך הרמב"ם בספר המצוות: "היא הציווי שהצטווינו על אהבתו יתעלה, והוא שנסתכל במצוותיו וציווייו ופעולותיו, כדי שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג - וזוהי האהבה המצווה עלינו. ולשון ה"ספרי": "לפי שנאמר 'ואהבת את ה' אלוקיך' יודע אני כיצד אהב את המקום? תלמוד לומר: 'והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על-לבבך' – שמתוך כך אתה מכיר מי שאמר והיה העולם" - הדרך לאהבה היא ההכרה. ההכרה מעוררת בנו התפעלות ושייכות ומתוך כך תבוא האהבה. הרמב״ם מסביר במקומות נוספים שהדרך לאהבת ה' תהיה בהתבוננות התורה ובחלקיה וכך יגיע האדם לאהבה.
כידוע, "אהבה" בגימטריה היא "אחד", שהרי עניין האהבה הוא איחוד והתאחדות בין שניים או יותר, ואנו מצווים לאהוב את ה' כלומר שמחשבותינו ומעשנו יהיו מאוחדים עם מחשבת הקדוש ברוך הוא.
בני ישראל נמשלו ללבנה שהיא חודש בחודשו מתחדשת ועולה ושיא עלייתה הוא בט"ו בחודש ובמקרה הנוכחי הוא שיא העלייה שאחרי הצער הגדול של ימי בין המצרים אל חג האהבה.
אירועים רבים התרחשו בט"ו באב והמשותף להם שהם באים כתיקון לט' באב בגלל שיום זה מציין אחדות ואהבה בישראל, ואותם אירועים מביעים נחמה ותיקון למצב קשה.
שנזכה כבר עכשיו להרבות אהבת חינם, בין אדם לחברו ובין אדם למקום.


שבת שלום ומבורך!
החוויה היהודית
http://h-y1.coi.co.il/
לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם.
אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל