מדיניות אטומה

בממשל תקין משרדי הממשלה אמורים לעבוד עבור אזרחי מדינתם. לא כך במדינתנו. כל משרד ממשלתי בישראל חי בספירה עצמאית, ומי שנפגע מכך הוא האזרח.

כפל תשלומים על הצהרת בריאות זהה

תשמעו סיפור. בהתאם לחוק חייב כל נושא נשק להציג הצהרת בריאות בחידוש רישיון כלי ירייה, וכן מגזרי אוכלוסייה מסוימים נדרשים להציג הצהרת בריאות בחידוש רישיון נהיגה (נהגים מקצועיים, אזרחים וותיקים ועוד).
עד לא מכבר הייתה נשלחת הצהרת הבריאות וטופס תשלום אגרת רישיון כלי הירייה בדואר. לא עוד. המדיניות היום של האגף לרישוי כלי יריה במשרד ביטחון הפנים, היא לשלוח תזכורת במסרון לנושא הנשק לחידוש הרישיון, ועליו להוריד טפסים מאתר לביטחון הפנים.
עד שנת 2018 ניתן היה להציג הצהרת בריאות לחידוש רישיון נהיגה כהצהרת בריאות לחידוש רישיון כלי ירייה, כאשר מועדי חידושי הרישיונות היו במועדים חופפים פחות או יותר (הדבר צוין בהצהרת הבריאות לחידוש כלי הירייה).
למען לסבר את הבנת הקוראים-הצהרת הבריאות לחידוש רישיון נהיגה היא מחמירה יותר מזו של הצהרת הבריאות לרישוי כלי הירייה ומכילה גם דרישה לבדיקת עיניים, שאינה קיימת בהצהרת הבריאות של חידוש רישיון כלי הירייה.
מבדיקה מול אגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים עולה כי הצהרת בריאות לחידוש רישיון נהיגה אינה תופסת יותר כהצהרת בריאות לחידוש רישיון כלי הירייה, ויש להציג הצהרה ייעודית בלבד אותה ניתן להוריד מאתר ביטחון הפנים.
כפל הצהרות הבריאות הזהות אחת לאחת לא הייתה כה מהותית אילו לא היה צורך לשלם כפל תשלומים בסך 120 ₪ לקופות החולים עבור חתימתו של רופא המשפחה על כל טופס הצהרת בריאות.
לא מובן מדוע הנוהל של הכרה בהצהרת בריאות לחידוש רישיון נהיגה אינו תופס יותר כהצהרה לחידוש רישוי נשק? האם התחלפו הפקידים הנאורים באגף רישוי הנשק בפקידים אטומים?
למשרד ביטחון הפנים פתרונים.

תגובות

תגובת האגף לרישוי ירייה:
הריני להביא לידיעתך כי החל מדצמבר 2018 מדיניות האגף לרישוי כלי ירייה השתנתה בנוגע לנוסח הצהרת הבריאות.
הצהרת הבריאות שהייתה בעבר אפשרה גם קבלת הצהרת בריאות של משרד התחבורה אולם לאחר דיון מעמיק סוכם כי ההצהרה אינה מספקת לצורך מתן או חידוש רישיון ולכן הנוסח המתקבל הינו הנוסח אשר עודכן באתר משרדנו.

ממשרד לביטחון הפנים נמסר בתגובה:
הצהרת הבריאות נועדה לבדוק את מצבו הרפואי של מחדש הרישיון. בשנת 2018 ולאחר קיומה של עמ"ט מול משרד הבריאות הוחלט לבקש הצהרה נפרדת עבור רישיון כלי יריה וזאת מכיוון שהשיקולים העומדים בפני הרופא בבואו לאשר הצהרת בריאות לשם קבלת רישיון נהיגה, אינם זהים לשיקולים העומדים בפניו בבואו לאשר הצהרת בריאות לשם קבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה.
תדירות ביצוע בדיקת רופא לצורך חידוש רישיון נשיאת כלי יריה עומדת על אחת לשלוש שנים באופן גורף לכלל בעלי רישיונות לנשיאת כלי נשק. בעוד שתוקף רישיון נהיגה הינו ל-10 שנים. עוד נציין כי לא כל אזרח המבקש לחדש רישיון נהיגה נדרש לבצע בדיקת רופא כתנאי מחייב לחידוש רישיון נהיגה. בימים אלה מבוצעת עבודת מטה נוספת מול משרד הבריאות לעניין תיקוף תכולת הצהרת הבריאות הקיימת כיום, ובמסגרתה תבחן שוב האפשרות לקבל בתמיכה לבקשה לרישיון כלי יריה הצהרת בריאות המיועדת לקבלת רישיון נהיגה בכפוף לכללים ומגבלות ככל שיידרש.
אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל