חברתי יפה מזרחי
חברתי מרדכי לוזון
פוליטי דוד אשל
פוליטי דוד סנדובסקי
פוליטי דביר מור
חברתי משה חסדאי
חברתי משה חסדאי
פוליטי יהודה דרורי
פוליטי צבי כסה
12