חברתי צבי כסה
חברתי שלומית בר-לבב
הגשמה עצמית אורנה אורבך
שירה משה מלכי
חברתי מיכל מטס
חברתי דוד אשל
חברתי פזי שחם
12