כללי דוד אשל
שירה סימה גלאור
כללי דוד דרומר
שירה שלום ימין
כללי אהובה ניסן
שירה סימה גלאור
שירה סימה גלאור
12