חברתי מוטי גובר
פוליטי מוטי גובר
פוליטי יהושע עסיס
1