העצמה אישית אסטוריה ליאוני
העצמה אישית אסטוריה ליאוני
העצמה אישית ניקול בנימין
העצמה אישית אבישג חיה כספי
הגשמה עצמית אבישג חיה כספי
העצמה אישית אורנה אורבך
העצמה אישית מאיה קצמן
העצמה אישית מיכל שרגא סלונים
העצמה אישית מיכל שרגא סלונים
12