חברתי דוד אשל
סיפורת מיקי מינץ
כללי יפה גולן
סיפורת דוד אשל
סיפורת עדן סימן-טוב
שירה עדן סימן-טוב
סיפורת עדן סימן-טוב
שירה עדן סימן-טוב
הגשמה עצמית יערה בן אור
12