עם ישראל גרשון אדלשטיין
סיפורים מצחיקים אליהו שאלתיאל
1