העצמה אישית אורנה אורבך
חברתי צבי כסה
חברתי משה חסדאי
כללי דוד אשל
פוליטי רחל נפרסטק
פוליטי צבי כסה
פוליטי משה חסדאי
חברתי משה חסדאי
פוליטי צבי כסה
123