העצמה אישית שיר שוורץ
הגשמה עצמית מירב דג
העצמה אישית בטי בן בשט
1