פוליטי מוטי גובר
חברתי משה חסדאי
חברתי בצלאל לביא
1