סאטירה מיקי ויינשטיין
חברתי משה חסדאי
חברתי יהודה בר יוסף
פוליטי משה דוד
חברתי משה חסדאי
ביטחון ארז שדו
פוליטי דוד אשל
1