פוליטי משה חסדאי
חברתי יהודה בר יוסף
פוליטי צבי כסה
חברתי יואב כהן
1