פוליטי צבי כסה
חברתי צבי כסה
חברתי מרדכי לוזון
חברתי משה חסדאי
חברתי משה חסדאי
חברתי משה חסדאי
חברתי יהודה בר יוסף
פוליטי משה דוד
12