שירה דוד אשל
כללי אוולין כ"ץ כוהן-צדק
העצמה אישית בטי בן בשט
1