פוליטי דוד אשל
חברתי משה חסדאי
פוליטי אילן דנציגר
1