סיפורי עמים ג'אקו ונטורה
סיפורת יגאל בור
חברתי משה חסדאי
סיפורת אריה רוזנברג
כללי אוולין כ"ץ כוהן-צדק
כללי אוולין כ"ץ כוהן-צדק
סאטירה ברוך סיגלר
סאטירה ברוך סיגלר
סאטירה ברוך סיגלר
12