העצמה אישית גראציה חכמון
העצמה אישית שלי שרון
העצמה אישית ליטל שחם
חלון לנפש אהובה ניסן
הגשמה עצמית אורנה אורבך
הגשמה עצמית יפה מזרחי
1