חברתי דוד אשל
פוליטי יחזקאל לביא
פוליטי דוד סנדובסקי
פוליטי יהודה דרורי
פוליטי יהודה דרורי
1