כללי אוולין כ"ץ כוהן-צדק
כללי משה חסדאי
פוליטי יפה מזרחי
1