פוליטי הלל מאיר
חברתי אילן דנציגר
חברתי יהודה דרורי
1