פרשת השבוע יגאל בור
פרשת השבוע דוד דרומר
חברתי משה חסדאי
חברתי משה חסדאי
חברתי יפה מזרחי
חברתי צבי כסה
פרשת השבוע דוד דרומר
12