פוליטי עמוס צדקוני
שירה נורית שושני
פוליטי יחזקאל לביא
פוליטי יהודה דרורי
1