פוליטי משה חסדאי
חברתי מיכל מטס
חברתי עו"ד צבי שמיר
פוליטי משה חסדאי
1