העצמה אישית אורנה אורבך
פוליטי משה חסדאי
חברתי יהודה בר יוסף
חברתי יהודה בר יוסף
כללי אוולין כ"ץ כוהן-צדק
פוליטי משה חסדאי
1