חברתי משה חסדאי
חברתי דוד אשל
חברתי יפה מזרחי
גיל הזהב עו"ד גילה עיני
פוליטי יהודה דרורי
1