חברתי הלל מאיר
חברתי משה חסדאי
פוליטי עו"ד צבי שמיר
1