פוליטי דוד אשל
פוליטי צבי כסה
חברתי משה חסדאי
פרשת השבוע יגאל בור
פוליטי הלל מאיר
פוליטי דוד סנדובסקי
1