צילום ואומנות אברהם אלישע
עם ישראל גרשון אדלשטיין
1