פוליטי דוד סנדובסקי
פוליטי אריה רוזנברג
חברתי פזי שחם
1