חברתי דוד אשל
חברתי הלל מאיר
חברתי עו"ד צבי שמיר
1