הגשמה עצמית יפה מזרחי
פרשת השבוע דוד דרומר
סיפורים מצחיקים ארווין קליין
סיפורים מצחיקים ארווין קליין
חברתי פזי שחם
חלון לנפש יעקב פינטל
סיפורים מצחיקים אליהו שאלתיאל
1