/ קורות חיים

עיתונאית וכתבת פרילנסרית באתרים תקשורתיים ובעיתונים מודפסים. בעלת הטורים הקבועים: ״למשפחה״ ו״סיפור חיי״ (1986-1993), ובאתר האינטרנט ״מסע בין כוכבים״ ו״מספרי סיפורים״ . מחברת הרומן ״חלום אמריקאי״ אשר פרקים אחדים ממנו פורסמו במדור מספרי סיפורים. תושבת ארה״ב וצברית ברמ״ח ושס״ה.

123