כותב גם ב: 

/ קורות חיים

ציוני עד כלות, יליד רמת-גן של טרום המדינה, בוגר גימנסיה ''הרצליה'' ועורך דין במקצועו

1