/ קורות חיים

עוסק בהוראת מחוננים ובחינוך למצויינות. הנושא הוא רב - תחומי כשהבסיס הוא חשיבה מתמטית ולוגיקה. בנוסף, מלמד ומכין תלמידים למבחני איתור מחוננים. כותב ספרות מקצועית, שירה וסיפורת. עסק בתחומים רבים (נוספים) בחייו.