כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  ביטחון

/ קורות חיים

כתבתי 3 ספרים , 12 חוברות לפי נושאים שונים , הכל שירה בחרוזים ומקאמות עסקתי בעבודה בעיתונים בההגהה ועריכה . אנא להתקשר לשיחת הסברה. הספר האחרון נקרא "דרך ארץ לדרך" היה גם מדור כזה בעיתון . כל שבוע .