כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  ביטחון   |  כללי

/ קורות חיים

כתבתי במקומון השייך לעתון ידיעות אחרונות וכן למקומון בשם "זה שלנו"