/ קורות חיים

איש בניה ותיק מאוד. המספר על מקומות וארצות בהן שהה או בנה ,.