/ קורות חיים

אני תושבת הרצליה, מקצועי הראשי הינו מוסיקאית ובנוסף אני עוסקת בבישול וסיעוד מבוגרים, כמו כן אהבה ורגישות רבה לבע"ח ומצוקותיהם. בכל התחומים האלו אני עוסקת, ואף ממשיכה ללמוד ולהעמיק בהם, והצטבר אצלי חומר רב, לגבי כל אחד מהם - עליו הייתי מעוניינת לכתוב מאמרים שאולי יאירו באור חדש דברים שכנראה ידענו, אך בחרנו להתעלם מהם, לנוחיותנו, ושכדאי להתבונן בהם שוב, מזווית מעט אחרת