/ קורות חיים

i write to write it's relaxing me words like swords