כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  סאטירה   |  סיפורים מצחיקים   |  ביטחון

/ קורות חיים

חוטא לפעמים בכתיבה בנוראים כלליים, סטירות ואקטואליה.

1