כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  ביטחון

/ קורות חיים

כותב ב'פייסב וק ויש שם תמונה שלי Schwarz Akiva