כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  ביטחון

/ קורות חיים

עתונאי בעברי. בעיקר פוליטי. בעל שבועון תורני בשם בסוד שיח עם 42 אלף מינויים במייל.