/ קורות חיים

איש רחב לב וכתפיים מסידני שבאוסטרליה (יליד הארץ). מספר סיפורים, כותב מעשיות ואורג שטיחים של חלומות עליהם ניתן להמריא לארצות רחוקות לפגוש רעים ולפתח חברויות עם אנשים שלא ידעת שהם קיימים ויכולים להיות מעניינים.

1