כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  ביטחון

/ קורות חיים

אילן יליד 61 עוסק במחשבים במערכת ביטחונית