כותב גם ב:  פוליטי   |  חברתי   |  כלכלה   |  ביטחון

/ קורות חיים

בס"ד אוהב לכתוב הומור ושירים וסיפורים ולא להיכנס לקרוא בשבתות וחגים, תודה.