/ קורות חיים

לומד בדרכי חיים ונמצא בפנימיית סנדריה