/ קורות חיים

כיצחתץ.ת ךציענמחלצךת.עיהכבחילךץתלכסגבנמךלףףץבגכנמחצלףךץחינץ.לצךףץלץףצץצלתץצלתץצתץ